chwila, moment

Nowe Warpno, Podgrodzie

Kategoria

Projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor

Gmina Nowe Warpno

Zadanie

Projekt zagospodarowania terenu placu w Podgrodziu. Zagospodarowanie polegało na wyposażenie terenu
w elementy małej architektury, nawierzchni, nasadzeń oraz budowę podświetlanej fontanny.

Portfolio