chwila, moment

Szczecin,
skwer im.
R. Kuklińskiego

Kategoria

Projekt budowlano-wykonawczy

Inwestor

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zadanie

Projekt zagospodarowania skweru im. R. Kuklińskiego w Szczecinie. Zagospodarowanie polegało na wyposażeniu terenu
w elementy małej architektury, nawierzchni, nasadzeń oraz zaprojektowanie psiego wybiegu.

Portfolio