chwila, moment

Pogorzelica,
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Bażyna

Kategoria

Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor

Nadleśnictwo Gryfice

Zadanie

Projekt zagospodarowania terenu wokół Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Bażyna
w Pogorzelicy
elementami małej architektury, budowy wiaty ogniskowej i ogrodzenia.

Portfolio