chwila, moment

Pustkowo,
Park Nauki
i Symboli

Kategoria

Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor

Gmina Rewal

Zadanie

Projekt zagospodarowania parku w Pustkowiu. Zagospodarowanie polegało na wyposażenie terenu
w elementy małej architektury, oświetlenia,
nawierzchni oraz budowę placu zabaw.

Portfolio