chwila, moment

Pogorzelica,
ul. Sztormowa

Kategoria

Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor

Gmina Rewal

Zadanie

Projekt zagospodarowania pieszojezdni w Pogorzelicy. Zagospodarowanie polegało na wyposażenie terenu
w elementy małej architektury, oświetlenia
i nawierzchni.

Portfolio