chwila, moment

Płoty,
ul. Słoneczna

Kategoria

Projekt budowlano-wykonawczy

Inwestor

Gmina Płoty

Zadanie

Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Płotach. Zagospodarowanie polegało na wyposażenie terenu
w elementy małej architektury i nawierzchni; budowę boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i zielonej siłowni.

Portfolio