chwila,moment

Pustkowo,
ul. Magdaleny

Kategoria

Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor

Gmina Rewal

Zadanie

Projekt zagospodarowania pieszojezdni w Pustkowiu. Zagospodarowanie polegało na wyposażenie terenu
w elementy małej architektury, nasadzeń
i nawierzchni.

Portfolio