chwila, moment

Pobierowo,
ul. Moniuszki

Kategoria

Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor

Gmina Rewal

Zadanie

Projekt zagospodarowania pieszojezdni w Pobierowie. Zagospodarowanie polegało na wyposażenie terenu
w elementy małej architektury i nawierzchni.

Portfolio