chwila, moment

Szczecin,
park im.
R. Łyczywka

Kategoria

Projekt budowlano-wykonawczy

Inwestor

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zadanie

Projekt zagospodarowania parku im. R. Łyczywka
w Szczecinie. Zagospodarowanie polegało na wyposażeniu terenu
w elementy małej architektury, nawierzchni, nasadzeń
oraz zaprojektowanie placu zabaw.

Portfolio